Thursday, February 14, 2008

Pãdure a Casei Regale câstigatã în instantã de un cetãtean

Sapte hectare, inclusiv pârtia Clãbucet de la Predeal, si 16 hectare de pãdure aflate în posesia Casei Regale trebuie retrocedate în cel mai scurt timp, dupã ce un cetãtean din Predeal a câstigat în instantã, la Alexandria, acest drept. "Ioan Codleanu a depus cerere acum 10 ani la Primãria Predeal, neavând acte, doar declaratii ale martorilor. Primãria Predeal a respins toate documentele, iar Codleanu s-a adresat instantei. La Brasov, a pierdut peste tot, iar la Alexandria, unde a strãmutat procesul, a câstigat o sentintã definitivã si irevocabilã, culmea, tot pe baza declaratiilor de martori", a declarat subprefectul Andras Szakal. Subprefectul a avertizat cã vor începe problemele: Comisia Judeteanã pentru aplicarea Legilor fondului funciar trebuie sã punã în aplicare sentinta, pentru cã, altfel, amenda este de 500 de lei pentru fiecare zi de întârziere. "Problema este cã sapte hectare afecteazã pârtia Clãbucet în zona de start, iar diferenta pânã la 23 de hectare se gãseste în suprafata de pãdure retrocedatã Regelui Mihai. Legea spune cã, acolo unde terenul este liber, legea trebuie aplicatã chiar dacã este domeniu public al localitãtii", a spus Szakal. Pentru cã este vorba despre o suprapunere de terenuri, va urma o negociere între Ioan Codleanu, Casa Regalã si Primãria Predeal, iar una dintre pãrti trebuie sã accepte o altã variantã, sustine subprefectul. Sursa citatã a afirmat cã Ioan Codleanu ar fi declarat cã este dispus la negocieri, dacã i se dã de cinci ori mai mult în altã parte. "Problema noastrã este cã ne pune într-o mare încurcãturã, deoarece Regelui Mihai i s-au retrocedat terenurile pe acte doveditoare, cu expertize tehnice, cu suprapuneri cadastrale cu hãrti imagistice verificate de Directia Silvicã, iar acum se vine cu o sentintã pe o expertizã în urma declaratiilor de martori. Dar, fiind sentintã definitivã si irevocabilã, trebuie pusã în aplicare", a mai arãtat subprefectul. O altã problemã este în Poiana Brasov, unde trei persoane fizice au câstigat prin sentintã judecãtoreascã terenul de trei hectare de sub Complexul Sportiv Olimpic. Aici, din punct de vedere administrativ, nu s-a luat nicio decizie. Urmeazã ca, în cel mai scurt timp, Comisia Judeteanã de aplicare a Legilor fondului funciar sã ia decizia de punere în posesie.

No comments: