Tuesday, October 6, 2009

Salvamontul din Caras-Severin, dotat printr-un proiect transfrontalier

Serviciul Salvamont si Dispecerat Dezastre din Consiliul Judetean Caras-Severin a fost dotat cu echipamente de interventie pe baza unui proiect transfrontalier.
Stadiul de implementare a proiectului transfrontalier "Îmbunãtãtirea capacitãtii de interventie în caz de dezastre" a fost prezentat azi, la Resita, de presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Sorin Frunzãverde, si reprezentanti ai Municipalitãtii Vârset, Serbia.
Cu acest prilej, holul Sãlii Polivalente din Resita a fost transformat pentru câteva ore în spatiu expozitional, aici fiind prezentate echipamentele achizitionate prin proiect pentru dotarea Serviciul Salvamont si Dispecerat Dezastre - Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Caras-Severin.
Pe lângã ambulanta de teren si barca pneumaticã, au mai fost expuse materiale si echipamente de interventie, salvare si transport al bolnavilor si turistilor accidentati.
Finantat prin Programul de Vecinãtate România - Serbia 2004-2006, proiectul are o valoare totalã de 285.927 euro, din care 256.405 euro finantare de la Uniunea Europeanã, 29.522 euro fiind contributia proprie a Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Caras-Severin.
În proiect, având în vedere impactul transfrontalier, s-a propus crearea conditiilor necesare pentru desfãsurarea activitãtilor în comun cu serviciile similare din Serbia. Prin acelasi proiect se doreste si încurajarea implicãrii locale ulterioare a comunitãtilor din Vârset si Caras-Severin în programe integrate de cooperare transfrontalierã, pentru stabilirea unor parteneriate comune în beneficiul economiilor locale.
Unul dintre obiectivele specifice proiectului îl reprezintã asigurarea unei mai bune deserviri a comunitãtilor de pe ambele pãrti ale frontierei, prin dezvoltarea unei abordãri transfrontaliere pentru planificarea, organizarea si integrarea activitãtilor de prevenire si combatere a situatiilor de urgentã.
Totodatã, se sperã, în acest fel, la o dezvoltare economicã localã a celor douã regiuni-tintã, contribuindu-se astfel la reducerea disparitãtilor dintre ele, lucru important pentru pregãtirea aderãrii Serbiei la structurile europene.

No comments: