Tuesday, January 8, 2008

Crestere cu 12% a numãrului de turisti în primele 11 luni din 2007, pânã la 6,5 milioane persoane

Sosirile înregistrate în structurile de primire turisticã din România, în primele 11 luni ale anului trecut, au însumat 6,5 milioane de persoane, în crestere cu 12,1% comparativ cu cele din perioada similarã a anului trecut, potrivit Insitutului National de Statisticã. Sosirile turistilor români au reprezentat 77,3% din numãrul total de sosiri, în timp ce turistii strãini au însumat 22,7% din numãrul total de sosiri, ponderi aproximativ egale cu cele din primele 11 luni ale anului 2006. Înnoptãrile înregistrate în structurile de primire turisticã în perioada 1 ianuarie, 31 decembrie 2007, au însumat 19,47 milioane de nopti, în crestere cu 8% fatã de cele din perioada similarã a anului 2006. Înnoptãrile turistilor români în structurile de primire turisticã cu functiuni de cazare au reprezentat 82,5% din numãrul total de înnoptãri. Cresteri însemnate ale înnoptãrilor în structurile de primire turisticã cu functiuni de cazare s-au înregistrat pentru hosteluri, hoteluri pentru tineret, spatii de cazare pe nave si pensiuni. Scãderi fatã de perioada similarã a anului 2006 s-au înregistrat la tabere de elevi si prescolari, bungalouri si popasuri turistice. În luna noiembrie 2007, comparativ cu luna corespunzãtoare din anul precedent, atât sosirile cât si înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu functiuni de cazare au înregistrat o crestere cu 11,3%, pânã la 524.000 de persoane, respectiv 3,6%, ceea ce reprezintã un total de 1,4 milioane de nopti.

No comments: