Monday, November 30, 2009

Peste 30.000 dolari pentru monitorizarea pãdurilor din Muntii Rodnei

Peste 30.000 de dolari vor fi folositi, în urmãtorii doi ani, pentru monitorizarea biodiversitãtii forestiere de pe raza Parcului National Muntii Rodnei, în baza unui proiect al Asociatiei Eco Rodna finantat din Fondul Global de Mediu al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Proiectul se adreseazã în special tinerilor, partenerii Eco Rodna fiind, potrivit presedintelui acestei asociatii, Claudiu Iusan, Grupul Scolar silvic din Nãsãud, judetul Bistrita-Nãsãud, si Administratia Parcului National Muntii Rodnei.
Proiectul se va derula în perioada 2009-2011 si beneficiazã de o finantare de 30.600 lei. Aceste demers va urmãri crearea unei baze electronice de date privind biodiversitatea forestierã din parcelele de probã din Valea Aniesului, unde Grupul Scolar silvic Nãsãud îsi desfãsoarã practica de studii, dar si evaluarea stãrii de conservare a peste 20 de specii de florã si faunã forestiere protejate la nivel national si international.
În plus, mai bine de o sutã de elevi ai grupului scolar silvic vor fi instruiti în diverse tehnici de inventariere si monitorizare a biodiversitãtii forestiere, iar, la final, va fi elaborat un ghid de bune practici în acest domeniu, se vor edita brosuri si pliante si se va organiza o expozitie de fotografie cu instantanee de pe durata implementãrii acestui proiect.
"Programul accesat contribuie la obtinerea beneficiilor de mediu de cãtre organizatiile neguvernamentale si comunitare, în vederea conservãrii biodiversitãtii, contracararea schimbãrilor climatice, protejarea apelor internationale si managementul durabil al terenurilor. Prin intermediul proiectului aprobat se continuã procesul de implicare a tinerilor din localitãtile limitrofe Parcului National Muntii Rodnei în inventarierea si monitorizarea biodiversitãtii acestui laborator viu", a declarat, azi, presedintele Asociatiei Eco Rodna.
Astfel de proiecte au fost derulate de Administratia Parcului National Muntii Rodnei si Asociatia Eco Rodna încã din anul 2004, ele fiind finantate de Initiativa Darwin (Marea Britanie), Ambasada Olandei, Programul "Tineret în actiune", Academia "Alfred Toepfer for Nature Conservation" din Germania si Deutsche Bundestifftung Umwelt (Germania).

No comments: