Thursday, August 27, 2009

Lucrãri pentru extinderea si reabilitarea domeniului schiabil la Predeal

Lucrãrile pentru extinderea si îmbunãtãtirea domeniului schiabil de la Predeal în vederea desfãsurãrii Festivalului Olimpic al Tineretului European din anul 2013 au început, primarul localitãtii, Ionel Goidescu, declarând cã proiectul cuprinde investitii în pârtia Subteleferic unde se vor desfãsura probele de slalom urias si biatlon, lucrãri de consolidare a pârtiei Cocosul si de reabilitare a pãrtii inferioare a pârtiei Clãbucet.
De asemenea, se vor face lucrãri pentru îmbunãtãtirea instalatiei de producere a zãpezii artificiale prin dotarea cu generatoare suplimentare de zãpadã artificialã pentru a reduce timpul de înzãpezire a pârtiilor, lucrãri complexe care sã corespundã standardelor în vigoare, dar si achizitii de echipamente absolut necesare pentru desfãsurarea celor douã probe.
În total este vorba de cinci kilometri de pârtie care va fi reabilitatã. Suma totalã necesarã tuturor lucrãrilor este de 14 milioane de lei, din care 13,5 milioane din bugetul Ministerului Turismului si restul din bugetul primãriei.
Lucrãrile au termen de finalizare sase luni.
Si la Râsnov au început lucrãrile la cele trei trambuline - K15, K35 si K65 - de pe Valea Cãrbunarilor unde se vor desfãsura probele de sãrituri de la trambulinã în cadrul Festivalului Olimpic al Tineretului European.
Primarul orasului Râsnov, Adrian Vestea, a precizat cã mai este necesarã construirea unei trambuline de K90, pentru desfãsurarea competitiilor la nivel de finalã a Cupei Europei, pentru care se asteaptã fonduri de la Ministerul Turismului.
Suma necesarã pentru construirea celor trei trambuline este de 4 milioane de euro, iar pentru K90 1,5 milioane de euro. Deocamdatã Ministerul Turismului a alocat orasului Râsnov pentru pregãtirile Festivalului Olimpic al Tineretului European suma de 500.000 de euro, pentru infrastructura sporturilor de iarnã, iar pentru proiectul de extindere a domeniului schiabil din Poiana Brasov ale cãror lucrãri vor începe în aceastã toamnã, suma de 3 milioane de euro.
Ministrul Turismului Elena Udrea, care a fost prezentã marti la Râsnov, a declarat cã în total pentru proiectele din zona montanã, Ministerul Turismului a alocat 20 de milioane de euro, bani care nu se vor da toti odatã, ci pe parcursul urmãtorilor 3-4 ani, pânã în acest moment fiind acordatã o jumãtate din aceastã sumã.

No comments: