Monday, February 9, 2009

Turismul montan - între urgente si dezvoltare durabilã

La Busteni au început, azi, lucrãrile seminarului "Turismul montan între urgente si dezvoltare durabilã", care îsi propune sã evalueze situatia turismului montan, sã stabileascã principalele constrângeri existente si directiile de dezvoltare.
Prezent la deschiderea seminarului, ministrul Turismului, Elena Udrea, a declarat cã nu a venit la Busteni doar pentru a bifa o întâlnire, ci pentru a afla de la cei implicati în acest domeniu, administratii locale si prestatorii de servicii turistice care sunt problemele lor reale. De asemenea, ea a dorit ca, în acest context, sã fie gãsite solutii comune de rezolvare a acestora.
"În ultimii 20 de ani, interesul pentru turism a fost sporadic si legat strict de momentele în care se mai privatiza ceva din infrastructura de turism; în rest nu s-a fãcut mare lucru si iatã unde s-a ajuns", a declarat Elena Udrea. Totodatã, ea a adãugat cã dupã aprobarea bugetului se vor face mai multe în acest domeniu.
Elena Udrea s-a referit si la turismul balneoclimateric, care trebuie revigorat urgent, deoarece, din cauza conditiilor existente, în aceste statiuni ajung în majoritate pensionari cu bilete subventionate; dar si în domeniul taberelor, pentru cã se impune sã se revinã la mentalitatea ca elevii si tinerii trebuie sã se relaxeze în vacante, nu sã fie folositi la diferite munci în gospodãrie.
Ea a subliniat cã, pentru Valea Prahovei, existã sansa sã se facã pasi mai rapizi în refacerea infrastructurii si datoritã organizãrii Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), în 2013. "Ca si în cazul aderãrii la UE, când România a fost nevoitã sã facã pasi mai rapizi, asa si acum va trebui sã grãbim pasii, cu mai multã motivatie, pentru dezvoltarea infrastructurii de turism", a afirmat Udrea.
Ministrul Turismului a mai precizat cã existã deja proiecte prinse în bugetul pe acest an, cuprinzând investitii pentru dezvoltarea domeniului schiabil, proiecte care vor pune bazele viitoarelor investitii fãcute în perspectiva organizãrii FOTE în 2013, mai ales cã România va fi monitorizatã la fiecare sase luni pentru a se constata dacã este în grafic cu organizarea acestei importante competitii.
Udrea a rugat pe toti cei care au proiecte în domeniul turismului montan sã le transmitã la minister, pentru cã existã posibilitatea ca ei sã fie sprijiniti chiar din acest an.
Temele de discutie din cadrul lucrãrilor seminarului mai cuprind: prezentarea generalã asupra importantei muntelui în dezvoltarea turisticã a României, prezentarea generalã a turismului din zona montanã, analiza patrimoniului natural montan, etc.
Lucrãrile seminarului continuã pe tot parcursul zilei de azi, iar marti, cei prezenti vor avea ocazia sã vadã potentialul turistic al zonei.

No comments: