Wednesday, February 4, 2009

Primarul din Râsnov cere motivare pentru decizia privind administrarea Cetãtii Tãrãnesti din Râsnov

Primarul de Râsnov, Adrian Vestea, a solicitat Curtii de Apel Brasov sã motiveze în scris decizia de mentinere a contractului de asociere în participatiune cu firma First Rosenau Tours SRL, pentru administrarea Cetãtii Tãrãnesti Râsnov, dupã care va face recurs pentru a obtine rezilierea întelegerii
Primarul orasului Râsnov, Adrian Vestea, a anuntat azi, într-o conferintã de presã, cã a transmis Curtii de Apel cererea de amotiva în scris decizia luatã vineri, de a mentine în vigoare contractul de asociere în participatiune semnat în anul 2000 cu SC Drumuri Publicitare SRL, pentru administrarea si exploatarea Cetãtii Tãrãnesti de la Râsnov.
Aceastã decizia a Curtii de Apel Brasov vine dupã ce în 2007, Tribunalul Brasov a dat o decizie favorabilã primãriei Râsnov, prin care a admis rezilierea contractului de asociere si obligarea firmei partenere la plata unor despãgubiri.
"Decizia Curtii de apel este nedreaptã si chiar dacã partea adversã s-a arãtat dispusã sã renegocieze contractul chiar si dupã aceastã nouã hotãrâre, noi considerãm cã nu existã nici un motiv pentru renegocieri. Cetatea trebuie sã revinã în administrarea comunitãtii râsnovene si vom face totul pentru ca acest lucru sã se întâmple", a declarat primarul Adrian Vestea.
La rândul sãu, avocatul Ioan Dumitru Terta, care reprezintã primãria Râsnov în acest caz, spune cã asteaptã de la judecãtorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie "sã dea dovadã de luciditate si sã întoarcã decizia Curtii de Apel Brasov".
"În dreptul comercial se are în vedere intentia declaratã. Asociatii comunitãtii Râsnov în acest contract s-au angajat sã facã învestitii si valoare de un milion de dolari si sã plãteascã la bugetul local un procent din venituri. Expertizele contabile si expertizele în constructii au arãtat neîndeplinirea obligatiilor contractuale de cãtre parteneri, iar prima instantã ne-a dat câstig de cauzã. Desi la instanta de apel s-a tinut cont de aceleasi expertize, depuse atât de primãria Râsnov, cât si de asociatii din acest contract, iar între timp, starea initialã de fapt nu s-a modicifat cu nimic, decizia a fost alta", a explicat avocatul primãriei Râsnov.
El spune cã desi expertii au constatat cã SC Drumuri Publicitare nu si-a îndeplinit obligatiile contractuale, iar unul dintre articolele contractului prevede clar cã acest lucru duce la rezilierea contractului, Curtea de Apel Brasov a decis menþinerea înþelegerii, dar obligarea pãrþii adverse la plata unor daune în valoare de 204.000 de lei cãtre primãria Râsnov.
"La apel s-a pierdut rezilierea contractului dar s-a decis obligarea pãrtii adverse la plata unor daune cãtre primãria Râsnov. Ori acest lucru este contradictoriu. Din punct de vedere juridic, daunele reprezintã o consecintã a nerespectãrii contractului între pãrti. Ori nerespectarea contractului duce automat la reziliere, în acest caz", a declarat avocatul primãriei Râsnov.
Primarul Adrian Vestea a mai anuntat cã va insista pentru rezilierea contractului, cu atât mai mult cu cât în perioada în care Cetatea a fost administratã de SC Drumuri Publicitare, respectiv în perioada 2000-2004, monumentul a suferit importante distrugeri.
El sustine cã primãria orasului dispune de expertize care aratã clar cã în cei patru ani s-au fãcut lucrãri farã avize, care au distrus pãrti importante din monumentul istoric, iar în aceste conditii, chiar si Ministerul Culturii ar trebui sã intervinã pentru a proteja cetatea.
Primarul Adrian Vestea si consilierul sãu pe probleme de culturã, istoricul Nicolae Pepene, spun cã pânã în 2004, Directia pentru Culturã Culte si Patrimoniu Cultural national Brasov (DCCPCN) a fãcut mai multe adrese cãtre Ministerul Culturii, în care arãtã cã în Cetate se fac lucrãri fãrã aviz, care distrug obiecte de patrimoniu si situri arheologice de importantã nationalã.
"DCCPCN a constatat pânã în 2004, prin mai multe note trimise Ministerului Culturii, cã au fost fãcute lucrãri ilegale în cetate, s-au fãcut demolãri. În interiorul Cetãtii existau douã biserici care au fost demolate. Una din ele, de exemplu, fosta capelã de rugãciune a sasilor râsnoveni a fost demolatã si apoi nivelatã cu excavatorul. Aceastã capelã a fost înlocuitã de o terasã", a explicat istoricul Nicolae Pepene, adãugând cã aceastã terasã a fost construitã nu doar peste fosta capelã a sasilor ci si peste fundatiile vechilor case medievale din cetate.
El spune, de asemenea, cã un valoros sit arheologic din perioada dacicã a fost si el nivelat cu excavatorul pentru a fi înlocuit cu actuala terasã-bar si cu turnul care adãposteste rezervorul de apã necesar "cârciumii construite în Cetate".
"În 6 august 2003, o notã de constatare a DCCPCN Brasov a ajuns la Bucuresti pe aceastã temã. În 15 iunie 2003, o delegatie de la Bucuresti a constatat la fata locului toate aceste nereguli. Însã distrugerile au fost fãcute deja", a mai spus istoricul Nicolae Pepene.
Sursa citatã a precizat cã primãria orasului va angaja un specialist care sã facã o expertizã a monumentului, pe baza cãreia Ministerul Culturii sã poatã face demersurile de includere a Cetãtii Râsnov în patrimoniul cultural UNESCO. În acest moment, obiectivul face parte din monumentele istorice de clasã A, protejate de Ministerul Culturii.
Reprezentantul legal al SC First Rosenau Tour, firma care a absorbit prin fuziune SC Drumuri Publictare, a declarat cã lucrãrile realizate în cetate în perioada 2000-2004 nu au distrus în nici un fel monumentului, lucru dovedit de o expertizã comandatã de Parchetul de pe lângã Tribunalul Brasov.
"Am fost acuzati cã turnul din nord al Cetãtii a cãzut dupã o furtunã, însã din cauza unor lucrãri de excavatie fãcute în 2003-2004 de noi. Am fost acuzati de alte distrugeri si chiar de evaziune fiscalã, pentru cã am fi declarat prea putine încasãri pentru a da primãriei mai putini bani. Avem actele oficiale de la Parchetul de pe lângã tribunalul Brasov, care a fãcut o anchetã în acest caz. Concluziile aratã clar cã lucrãrile fãcute de noi în cetate sunt temporare, minore, si nu au dus la distrugerea monumentelor. Aceste concluzii au fost trase de Parchet în urma unei expertize realizate de un specialist de la Ministerul Culturii", a declarat Jane Garner Drera, reprezentant legal al First Rosenau Tour.
Referitor la douã decizii diferite date de tribunalul Brasov, respectiv de Curtea de Apel, în baza unor expertize identice, Drera spune cã "la apelul depus de First Rosenau Tour au fost analizate toate mai atent toate expertizele cerute de noi".
Contractul dintre SC Drumuri Publicitare SRL si primãria Râsnov, pentru administrarea cetãtii a fost semnat în anul 2000 pe o perioadã de 49 de ani.
Contractul prevede ca SC Drumuri Puublicitare SRL sã investeascã un milion de euro în reabilitarea obiectivului, iar administratia localã sã se ocupe de inflastructura din zonã, reablitând drumul de acces spre cetate si realizând reteaua de apã si canalizare.
În 2004, primãria Râsnov a solicitat în instantã rezilierea contractului, pe motiv cã SC Drumuri Publicitare nu si-a respectat atributiile.
În 2007, Tribunalul Brasov a dat câstig de cauzã primãriei Râsnov, admitând rezilierea contractului si obligând societatea partenerã la plata unor daune.
SC First Rosenau Tour SRL, care a absorbit prin fuziune SC Drumuri Publicitare SRL a depus recurs. Curtea de Apel Brasov a decis vineri sã admitã în parte acest recurs, stabilind cã First Rosenau Tour SRL trebuie sã plãteascã primãriei Râsnov suma de 204.675, reprezentând cota de 12% din profit încasat în ultimii ani.
Cererea de reziliere a contractului, solicitatã initial în instantã de primãria Râsnov a fost respinsã. Administratia localã va face apel la Înalta Curte de Casatie si Justitie, imediat ce va primi decizia redactatã de la Curtea de Apel Brasov si motivatia hotãrârii. În acest moment, primãria Râsnov a fãcut primul pas, depunând miercuri cererea de declarare a recursului.

No comments: